Karády Viktor magyar, angol, francia és német nyelvű válogatott tanulmányai

 

Magyar nyelvű tanulmányok:

Angol nyelvű tanulmányok:

Francia nyelvű tanulmányok:

Német nyelvű tanulmányok:

Újabb tanulmányok

 

 

Magyar nyelvű tanulmányok:

 

A halálozási kockázat egyes felekezeti összetevői Magyarországon a második világháború előtt és alatt

 

A kolozsvári Egyetem medikusainak tanulmányi pályaképe a rekrutációs jellemzők tükrében (1872-1918)

 

A névmagyarositàsok tàrsadalomtörténeti összefüggései

 

A névmagyarositàsok tàrsadalomtörténeti összefüggései (előadásvázlat)

 

Antiszemitizmus és zsidó identitásdilemmák

 

A társadalmi trauma szociológiájához a magyarországi zsidóüldözések kapcsán

 

Az iskolai egyenlőtlenségek felekezeti és regionális összefüggései a 20. század eleji Magyarországon

 

A bölcsészkarok oktatói és az egyetemi piac szerkezete a dualista korban (1867-1918)

Egy ellenmodell : a napóleoni ’Francia Egyetem’ és utóélete. (Intézménytörténeti vázlat)

 

Multikulturális szakértelmiség a dualista korban ? Felekezet és etnikum a Kolozsvári Egyetem medikusainak rekrutációs jellemzői között (1872-1918)

 

Zsidó diákok a szegedi középiskolákban 1945 előtt. Szociológiai adalékok a magyar-zsidó túliskolázás témájához

 

Zsidók a mai Magyarországon. Az 1999-ben végzett szociológiai felmérés eredményeinek elemzése. Szerkesztette Kovács András. Budapest, Múlt és jövő, 2002 (’Szociológia’, 162 oldal)

 

Zsidóság Budapesten a 20. század első felében

 

 

Angol nyelvű tanulmányok:

 

Desperation and Resistance under the Rise of Fascism and the Nazi Rule : Paradoxes of Jewish Mortality in Budapest (1938-1945)

 

Education and Denominations in Transdanubia (1910). One of István’s topical issues revisited

 

Introduction (special issue onElite Formation in the Other Europe”, Historical Social Research, Köln)

 

Jews in the Hungarian Legal Profession and Among Law Students from the Emancipation till the Shoah

 

Peregrinations of Transylvanian Students in the late Dual Monarchy. (A Case of  Confessional Inequalities in Elite Training)

 

Problems of modern Jewish identity (With special reference to Post Communist Societies)

 

Socio-Historical Sources of the numerus clausus law and theChristian Coursein Post World War I Hungary

 

The anti-Semiticchange of the guardin Hungary. A Case Study in Institutional Violence

 

The Overall Survey of Educated Elites in Pre-Socialist Hungary - 1867-1948. (Issues, Approaches, Sources, Preliminary Results)

 

The ’Smart Jewin pre-1919 Hungary. Denomination Specific Educational Investments and Cultural Assimilation

 

The Social Functions of Education in a Multi-Cultural and Post-Feudal

Society. The Transylvanian Paradigm

 

Two regional paradigms of the accumulation of educational capital : Eastern and Western Slovakia in comparison

 

Universities and the Formation of National Elites

 

 

Francia nyelvű tanulmányok:

 

L’accueil promu, puis perturbé : les étudiants juifs de l’est européen dans les universités de la III. République

 

La sociologie d`un désastre. Essai de bilan

 

Le recrutement des étudiants de Hongrie à l’étranger pendant la grande transformation (1867-1918). (Perspectives comparatistes.)

 

Les fonctions idéologiques des statistiques sociales en Hongrie

 

Les fonctions idéologiques des statistiques confessionnelles et ethniques dans la Hongrie post-féodale (1867-1948)

 

Les Juifs dans les sciences sociales. Esquisse d’une problématique

 

Numerus clausus et fuite des cerveaux dans l’autre Europe (XIXe-XXe siècle)

 

Remarques sur le recrutement ethnique et confessionnel des étudiants en Hongrie à l’époque de la Monarchie Bicéphale multi-culturelle (1867-1918)

 

Une nouvelle donne dans le recrutement social des élites en Hongrie.

Le marché universitaire sous le numerus clausus (1930)

 

 

 

Német nyelvű tanulmányok:

 

Budapester Judentum

 

Die Bildung von Minderheitseliten im multiethnischen und multikonfessionellen

Nationalstaat. (Ungarn in der Doppelmonarchie -1867-1918)

 

Die Intelligenz in Ungarn

 

 

 

Újabb tanulmányok

 

http://karadyviktor.uni.hu/Gyori_Laszlo_interjuja_Karady_Viktorral_ujabb_kutatasairol_a_honi_zsidosag_tarsadalomtortenete_targyaban.htm

 

http://karadyviktor.uni.hu/Jewish_Conversions_in_Modern_Hungary_from_the_Multi_Ethnic_Nation_State_to_Socialism.htm

 

http://karadyviktor.uni.hu/The_Social_Conversion_of_the_Nobility_in_Modern_Hungary_as_Exemplified_in_Distinctive_Student_Peregrinations_Abroad.htm

 

http://karadyviktor.uni.hu/Trauma_es_zsido_identitas.htm

 

http://karadyviktor.uni.hu/Les_inegalites_ethniques_et_confessionnelles_dans_les_performances_scolaires_des_bacheliers_en_Hongrie_1851_1918.htm